Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 80558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy, w tym dyżury),


· Zagrożenie naciskami grup przestępczych,


· Zagrożenie korupcją,


· Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: budynek nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku inwalidzkim brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku – brak wind.


Narzędzia i materiały pracy: biurko; komputer; faks; telefon; nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wprowadzanie i przetwarzanie informacji w policyjnych systemach informacyjnych o zaistniałych wydarzeniach, rzeczach, dokumentach i pojazdach utraconych i odnalezionych, osobach zaginionych i ukrywających się przed organami scigania i wymiarem sprawiedliwości, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez policjantów korzystających z systemów,
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, dokumentowanie przyjmowanych zgłoszeń i podejmowanych działań, przekazywanie informacji i poleceń w elektronicznym Systemie Wspomagania Dowodzenia, w celu zapewnienia właściwej ewidencji, ciągłości dowodzenia i jakości obiegu informacji, efektywnego wykorzystania przydzielonych sił i środków oraz sprawnej obsługi wydarzeń,
 • Prowadzenie ewidencji wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń jednostki, kluczy do pojazdów służbowych, książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz innego sprzętu będącego w dyspozycji dyżurnego jednostki, z wyjątkiem broni i sprzętu uzbrojenia, w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem będącym na stanie komisariatu,
 • Obsługa interesantów, którzy przybywają do jednostki ze zgłoszeniem sprawy lub wydarzenia w celu zapewnienia efektywności i wysokiej jakości obsługi zdarzenia,
 • Ewidencjonowanie i koordynowanie ruchu osób przybywających na teren jednostki w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu i ewidencji osób uprawnionych do przebywania,
 • Bieżące kierowanie siłami będącymi w bezpośredniej dyspozycji dyżurnego komisariatu, koordynowanie obiegu informacji o podejmowanych przez policjantów działaniach i ich efektach w celu sprawnej i efektywnej obsługi zdarzenia,
 • Prowadzenie obserwacji budynku komisariatu za pomocą dostępnych systemów wizualnych w celu zapewnienia właściwej ochrony obiektu,
 • Przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji znajdującej się na stanowisku kierowania w celu prawidłowego zarchiwizowania materiałów ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Komunikatywnośc
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 742 z późniejszymi zmianami).
APLIKUJ TERAZ