Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 78599

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Przeprowadzanie kontroli w terenie. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Ponadto samochód wykorzystywany do pracy w terenie nie jest dostosowany do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad obrotu towarowego, mające na celu eliminowanie zagrożeń stwarzanych dla życia lub zdrowia konsumentów przez wyroby,
 • wykonuje wszelkie czynności administracyjne związane z postępowaniem kontrolnym i pokontrolnym, w tym dokumentuje ustalenia z przeprowadzonej kontroli, opracowuje akta sprawy,
 • sporządza informacje i sprawozdania okresowe dotyczące przeprowadzanych kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706)
 • z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 222)
 • z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Zdolność analitycznego myślenia i komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
APLIKUJ TERAZ