Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 126826

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego, komputera, prostych narzędzi ręcznych, dwuzmianowa w systemie ciągłym, brak specjalnego dostosowania       dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, budynek z windą.

Zakres zadań

 • monitoruje jakość transmisji linii teleinformatycznych;
 • bezwłocznie podejmuje działania w celu przywrócenia sprawności technicznej urządzeń łączności i informatyki w przypadku awarii;
 • naprawia urządzenia i sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej;
 • uruchamia i wdraża do eksploatacji urządzenia łączności oraz wykonuje instalacje kablowe wewnątrz budynków
 • obsługuje centralę telefoniczną
 • sprawdza sprawność podstawowych źródeł zasilania oraz ich parametrów
 • sporządza i aktualizuje niezbędną dokumentację techniczną
 • informuje dyżurnego technika łączności KWP o stanie łączności w podległych jednostkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ