Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 126286

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku ma charakter biurowo-inspekcyjny i związana jest bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych, od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp.). Okresowo występuje umiarkowany wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób, np. ziemniaków, gleby do badań laboratoryjnych (schylanie się, podnoszenie, przenoszenie). Mogą występować sytuacje stresowe wynikające z kontrolnej specyfiki pracy. Praca wymaga kierowania samochodem osobowym - służbowym. W siedzibie Oddziału praca ma charakter typowo administracyjno-biurowy, z wykorzystaniem komputera, faksu, skanera, telefonu, kopiarki, itp.

Zakres zadań

 • prowadzi lustracje upraw i dokonuje ocen stanu zagrożenia w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych,
 • przeprowadza kontrole podmiotów wpisanych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • pobiera próby do badań laboratoryjnych oraz przeprowadza badania makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów szkodliwych
 • przyjmuje wnioski o wpis do rejestru jak wyżej i prowadzi ten rejestr,
 • przeprowadza kontrole zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • przygotowuje dokumenty do wydania decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie roslin przed agrofagami,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera-znajomość pakietu Office (word, excel), obsługa poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad postępowania adminisrtracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu nadzoru fitosanitarnego.
APLIKUJ TERAZ