Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 125903

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na parterze, budynek z windą.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje dokumenty wpływające i wychodzące w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach
 • wydaje korespondencję zgodnie z dekretacją naczelnika, do realizacji wskazanym pracownikom
 • obsługuje aplikację SWOP w zakresie rozliczania czasu pracy
 • koordynuje pracę sprzątaczek
 • na bieżąco archiwizuje dokumenty
 • zaopatruje pracowników w niezbędne materiały
 • prowadzi ewidencję pieczęci i stempli
 • prowadzi dziennik przepisów resortowych
 • sporządza plan urlopów pracowników wydziału
 • zastępuje recepcjonistę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
APLIKUJ TERAZ