Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 86734

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • będzie zajmować się kwalifikacją złożonych wniosków jednostek samorządu terytorialnego pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych
 • będzie zajmować się analizą i rozliczeniem środków finansowych przekazanych jednostkom samorządu
 • będzie zajmować się udzielaniem informacji o zasadach realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego i warunkach naboru wniosków
 • będzie przygotowywać dokumenty związanych z Funduszem Solidarnościowym, w tym informacje o Programie w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania
 • będzie przygotowywać i przekazywać roczne sprawozdania z realizacji zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o Funduszu Solidarnościowym
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy I nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, efektywna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
APLIKUJ TERAZ

Menu