Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców(nr 3761)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców(nr 3761)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców(nr 3761)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3761
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach:przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości, tymczasowego polskiego dokumentu podróży i innych,- prowadzenie rejestracji i ewidencji w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjętych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytui innych, przeglądanie danych dotyczących cudzoziemców oraz wprowadzanie danych w zakresie zastrzeżeń dokumentów w Systemie Informacyjnym Schengen, a także pobieranieod cudzoziemców odcisków linii papilarnych,- rozpatrywanie wniosków cudzoziemców o przedłużenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego- prowadzenie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RPWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na V piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Obsługa programów komputerowych OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne:- posiadanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności lub oświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie informacji- znajomość przepisów Ustawy o cudzoziemcach- znajomość przepisów Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin- znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 16)- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego- znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office- umiejętność redagowania pism urzędowych- umiejętność stosowania prawa w praktyce- dobra organizacja pracy- efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie- odporność na stres, asertywnośćd o d a t k o w e:wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie administracjipozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych- znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu