Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa (nr 3860)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa (nr 3860)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale infrastruktury i rolnictwa (nr 3860)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3860
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- przyjmowanie i analizowanie pod względem formalno-prawnym wniosków o przekazanie gminie dotacji celowej, w celu przekazania środków finansowych zgodnie z wnioskiem- przygotowanie i przekazanie zapotrzebowania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Finansów na środki, w celu wypłaty dotacji producentom rolnym- przygotowywanie wniosków o podzielenie i uruchomienie dotacji w celu przekazania środków na konta poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego- przyjmowanie i weryfikowanie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat dotacji w gminach- przygotowywanie i przekazywanie zbiorczych okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz zbiorczych okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykorzystania środków na zwrot podatku akcyzowego- przygotowywanie wystąpień do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących interpretacji przepisów dot. zwrotu podatku akcyzowego - przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w sprawach zwrotu podatku akcyzowego- przekazywanie sprawozdań lub informacji dot. pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodniez przepisami ustawy o służbie cywilnej, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na XIII piętrze w pokoju biurowym (budynek B, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne:- znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie- znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej- znajomość przepisów Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych - znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej- umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office- umiejętność redagowania pism urzędowych- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów- efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu