Praca: Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu(nr 2967)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale finansów i budżetu(nr 2967)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/2967
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- prowadzenie kontroli finansowych w zakresie prawidłowości pobierania, rozliczania i wydatkowania środków publicznych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego,- dokumentowanie czynności kontrolnych poprzez sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,- koordynowanie pracy zespołu kontrolnego podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostkach kontrolowanych oraz podczas sporządzania dokumentacji pokontrolnej.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodniez przepisami ustawy o służbie cywilnej, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n ewykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne:- znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, - znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,- znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,- znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,- umiejętność redagowania pism urzędowych, umiejętność stosowania prawa w praktyce,- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,- efektywna komunikacja, myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres.d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy