Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 114360

Warunki pracy


 • siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku,

 • pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • sanitariaty są dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy,

 • Praca w zespole.

 • Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych.

Zakres zadań

 • monitoruje i zwalcza choroby zakaźne zwierząt na terenie województwa oraz nadzoruje w tym zakresie i kontroluje realizację zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii
 • przygotowuje i prowadzi postępowania adminstracyjne w ramach otrzymanych upoważnień
 • analizuje dane i opracowuje sprawozdawczość z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi bieżące sprawy z zakresu Zespołu ds zdrowia i ochrony zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ