Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Golub-Dobrzyń
Ogłoszenie o naborze Nr 113164

Warunki pracy

Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, kontrole w terenie, dojazd na kontrole oraz szkolenia samochodem służbowym, możliwe nietypowe godziny pracy w tym dyżury także w porze nocnej.W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

  • wykonywanie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych
  • kontrolowanie podmiotów nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w stosunku do nadzorowanych podmiotów, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości oraz obsługa związanych z tym systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ