Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 90496

Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontakt ze zwierzętami Praca w biurze przy komputerze

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań
 • pobieranie prób w ramach monitoringu pasz
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem pasz
 • wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów towarzyszących w handlu oraz przy wywozie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub rolnicze i pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • Posiadanie prawa jazdy
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu