Archiwista/starszy archiwista(nr 1351)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Archiwista/starszy archiwista(nr 1351)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Archiwista/starszy archiwista(nr 1351)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/23/1351
OBOWIĄZKI:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Wydziale Archiwalnym Delegatury IPN w BydgoszczyOddział Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP w Gdańsku.Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce pracy: Delegatura IPN w Bydgoszczy, ul. Wincentyny Teskowej 1, 85-097 BydgoszczRodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny.Podstawowy zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:1. Wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem, porządkowaniem i opracowaniem materiałów archiwalnych.2. Tworzenie i opracowanie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy w postaci elektronicznej.3. Wykonywanie prac w aplikacji Cyfrowe Archiwum zgodnie z posiadanym zakresem ról.4. Opracowanie i zabezpieczenie techniczne materiałów archiwalnych.5. Uczestniczenie w pracach porządkowo-technicznych związanych z transportem, przemieszczaniem, skontrum oraz zabezpieczaniem zasobu archiwalnego.6. Obsługa wyznaczonych magazynów z dokumentacją archiwalną oraz wykonywanie powierzonych zadań w ich obrębie.7. Digitalizacja zasobu archiwalnego.8. Wykonywanie kopii z materiałów archiwalnych do celów służbowych.9. Wykonywanie na polecenie przełożonych innych czynności i prac z zakresu działania archiwum.10. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku, w tym poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez IPN-KŚZpNP.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne na danym stanowisku:1. wykształcenie historyczne o specjalności archiwistyka archiwistyka,2. znajomość zadań statutowych IPN,3. znajomość struktury organizacyjnej IPN,4. znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,5. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów6. znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,7. dostęp do informacji niejawnych lub gotowość poddania się niezbędnej procedurze,8. umiejętność obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Access),9. dobra organizacja pracy,10. wysoka kultura osobista,11. obywatelstwo polskie,12. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:1. wiedza z zakresu najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów bezpieczeństwa PRL,2. znajomość języków obcych (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski),3. doświadczenie w pracy w archiwum,4. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 490 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

APLIKUJ TERAZ