DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Administrator nieruchomości
na czas określony
Pion Administracji

(Bydgoszcz)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • zapewniasz utrzymanie właściwego stanu technicznego nieruchomości zlokalizowanych na terenie działania Biura Administracji,
 • organizujesz i uczestniczysz w kontrolach stanu technicznego nieruchomości,
 • podejmujesz działania zmierzające do zapobiegania awariom, usuwania skutków awarii oraz kompletowania wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
 • uruchamiasz, organizujesz i monitorujesz bieżące naprawy i konserwacje,
 • prowadzisz książkę obiektu budowlanego oraz przechowujesz dokumentację określającą stan prawny nieruchomości i dokumentację techniczną obiektu,
 • zapewniasz dostawy mediów do nieruchomości oraz odbioru odpadów,
 • uczestniczysz w działaniach mających na celu regulację stanu prawnego i przekształcania praw do nieruchomości,
 • wystawiasz dyspozycje księgowe związane z realizacją umów, zapłaty kaucji gwarancyjnych i ich zwrotu,
 • uczestniczysz w prowadzonych inwentaryzacjach składników majątkowych oraz ich znakowania, przemieszczania, naprawy.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • posiadasz doświadczenie w zarządzaniu/administrowaniu nieruchomościami,
 • znasz przepisy prawa w zakresie zarządzania/administrowania nieruchomościami,
 • posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadasz czynne prawo jazdy kat. B,
 • jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do częstych podróży służbowych,
 • dobrze znasz pakiet MS Office.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ