Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Teleinformatyk(nr 5147)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/5147
OBOWIĄZKI:
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:- opracowywanie dokumentacji planistycznej oraz rozkazodawczej w zakresie organizacji systemu dowodzenia i łączności;- opracowywanie wytycznych w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu łączności i informatyki, punktów do rozkazu oraz załączników wraz z uzupełnieniami;- opracowywanie wytycznych do planowania systemu łączności i zabezpieczenia teleinformatycznego na ćwiczenia i treningi prowadzone przez Komendanta 11 WOG;- planowanie systemu łączności i informatyki 11 WOG oraz koordynowanie organizacji systemu łączności i informatyki z przełożonym na okres pokoju, kryzysu, wojny oraz nadzór nad jego utrzymaniem;- opracowywanie dokumentacji związanej z osiąganiem gotowości do podjęcia działań jednostki w części dotyczącej systemu łączności;- nadzór nad zarządzaniem przydzielonymi częstotliwościami w zakresie ich przydziału i wykorzystania;- udział w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zgrywania i funkcjonowania systemu dowodzenia 11 WOG;- wsparcie w budowaniu i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej poprzez administrowanie urządzeniami sieciowymi i końcowymi;- współuczestniczenie w budowaniu architektury sieci teleinformatycznej;- optymalizacja systemów w zakresie wydajności i wykorzystania zasobów;- implementowanie nowych rozwiązań technicznych i standardów obowiązujących w 11 WOG;- dbanie o zasady polityki bezpieczeństwa systemów i danych; - monitorowanie i podnoszenie poziomu zabezpieczeń systemów teleinformatycznych;- wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie konfiguracji i obsługi komputerów oraz systemów informatycznych eksploatowanych w 11 WOG;- opracowywanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej;- podejmowanie decyzji dot. stosowania formy, metody i sposobu wykonania zadania wynikającego z zakresu działania lub z potrzeby spowodowanej nieprzewidzianą sytuacją bieżącą;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: - wykształcenie: średnie; doświadczenie zawodowe w przedmiotowym obszarze zadań;NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJE: - znajomość tematyki organizacji systemu dowodzenia i łączności w WP na poziomie JO;- znajomość systemów łączności przewodowej i radiowej eksploatowanych w WP;- znajomość protokołów oraz sieci komputerowych;- umiejętność administracji i konfiguracji urządzeń firmy CISCO;- znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych oraz aplikacji;- znajomość rozwiązań i technologii VoIP;- znajomość SI wsparcia dowodzenia i łączności WP;- otwartość na poznawanie nowych technologii- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i staranność w działaniu, umiejętność aktywnego rozwiązywania problemów.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 162 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu