Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Strażnik (nr 3820)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3820
OBOWIĄZKI:
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawieWarunki oraz obowiązki pracy:- praca w terenie- patrolowanie powierzchniowych wód śródlądowych przy użyciu łodzi motorowej oraz terenów przywodnych przy wykorzystaniu samochodu oraz pieszo w systemie zmianowym równoważnym 12 h na dobę również w niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy z zachowaniem norm Kodeksu Pracy- zlecone czynności biurowe- praca przy komputerze- dodatkowe pełnienie obowiązku kierowcy samochodu służbowego oraz stermotożysty łodzi motorowej- praca z bronią krutką i sygnałową oraz środkami przymusu bezpośredniego ,Miejesce wykonywania pracy:Teren siedziby 2.355 + premia 20% 471,00 + dodatki za kierowce + 10% 235,50 + dodatek za wysługę lat
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak


Wymagania inne:

- obywatel Polski- ukończone 18 lat- korzystanie z pełni praw publicznych- wykształcenie min. zawodowe- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku strażnika- nieskazitelny charakter

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 355 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu