Praca: Strażnik miejski aplikant (nr 2413)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Strażnik miejski aplikant (nr 2413)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/2413
OBOWIĄZKI:
Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.1795 t. j. z dnia 2019.09.20). Warunki pracy: wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; praca z ręcznym miotaczem gazu czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia: umowa o pracę, praca zmianowa, równoważny system czasu pracy, planowane zatrudnienie od 01.08.2021 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:a) niezbędne:- wykształcenie min. średnie;- ukończone 21 lat;- korzystanie z pełni praw publicznych;- nienaganna opinia;- obywatelstwo polskie;- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;- uregulowany stosunek do służby wojskowej przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);- strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.b) dodatkowe:- odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;- znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy