Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 119755

Warunki pracy • Oddział w Toruniu mieści się przy ulicy Mickiewicza 10-16. Administratorem budynku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.
 • Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wejście główne znajduje się w narożniku budynku od strony południowo-zachodniej, a wyjście ewakuacyjne                          w piwnicy od strony północnej. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do wejścia głównego prowadzą rozłożyste schody, a z lewej strony schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia usytuowana jest po lewej stronie od wejścia głównego na parterze, naprzeciw schodów. Po prawej stronie znajduje się podjazd umożliwiający korzystanie z windy. Natomiast toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od windy (nie jest  w pełni dostosowana, m.in. brak systemu powiadamiania alarmowego).
 •  Oddział zajmuje wszystkie pomieszczenia na II piętrze. Do pomieszczeń oddziału można dostać się
  z holu głównego schodami lub windą pasażerską, która jest wyposażona w informację głosową (dla osób niesłyszących i niedosłyszących), a na przyciskach umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a.
 • Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się w strefie klienta (otwarte w godzinach pracy Urzędu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windą), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę formalną, logiczną i rachunkową zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów
 • monitoruje zadania realizowane w siedzibie Urzędu przez ankieterów w zakresie ankietowych badań statystycznych
 • zbiera, gromadzi oraz opracowuje dane statystyczne pozyskiwane poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • zastępuje w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej
 • prowadzi kontrolę terenową pracy ankieterów
 • realizuje prace związane z ankietowymi badaniami statystycznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii społecznych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
APLIKUJ TERAZ