Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 112951

Warunki pracy



 • praca administracyjno-biurowa,




 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,




 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową, więcej informacji na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/3WpQ/content/dostepnosc-architektoniczna?






 

Zakres zadań

 • Identyfikuje potrzeby szkoleniowe i planuje szkolenia
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją i realizacją szkoleń
 • Prowadzi sprawy związane z Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego (IPRZ), przeprowadza ich analizę, monitoruje ich jakość, aktualność i realizację
 • Ocenia efektywność procesów szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym
 • Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem wiekiem i mentoringiem
 • Prowadzi ewidencję spraw związanych ze szkoleniami centralnymi i regionalnymi, Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego (IPRZ), wydawanych zaświadczeń dotyczących szkoleń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ