Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 115904

Warunki pracy

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:


1 stanowisko:


ul. Stefana Batorego 61


87-100 Toruń


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się – budynek A (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu:
  https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego-22?


1 stanowisko:


ul. Hetmańska 28


85-039 Bydgoszcz


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową (więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu): https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/kujawsko-pomorski-urzad-celno-skarbowy-w-      toruniu/zalatwianie-spraw/dostepnosc/-/asset_publisher/6QJk/content/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego-22?


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości
 • Wnosi do sądów akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Wnosi do sądu wnioski o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa karnego lub w obszarze administracji skarbowej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, Ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa podatkowego, ustawy o grach hazardowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny zebranego materiału dowodowego
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
APLIKUJ TERAZ