Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 86889

Warunki pracy

-           praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca w terenie,
-           nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
-           pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
-           w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udział w opracowywaniu metodyki pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych oraz zapewnieniu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym,
 • przygotowywanie zestawienia danych wynikowych pozyskanych ze źródeł administracyjnych na potrzeby Urzędu oraz w ramach współpracy z innymi jednostkami statystki publicznej,
 • udział w przygotowywaniu publikacji analitycznych i nieanalitycznych z zakresu wykorzystania danych administracyjnych w statystyce rynku pracy ,
 • przeprowadzanie kontroli i weryfikacji zbiorów źródłowych i wynikowych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz stosowanie metod statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w organizacji i realizacji badań statystycznych, lub w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz w prowadzeniu analiz statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziom B1,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • znajomość pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • znajomość wnioskowania statystycznego i statystki opisowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących rynku pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość metod analizy statystycznej,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych, np. SAS, R,
 • umiejętność posługiwania się językiem zapytań w SQL,
 • podstawowa znajomość przepisów podatkowych ZUS,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną.
APLIKUJ TERAZ

Menu