Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98579

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi we współpracy z głównym księgowym rachunkowość urzędu z zakresu budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej,
 • Sporządza projekty sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki,
 • Przeprowadza wstępną analizę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów: rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków oraz realizowanych projektów w ramach realizacji budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego.
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie: wnioski o płatność, wnioski o uruchomienie rezerwy celowej, wnioski o zapewnienie finansowania, wnioski o wypłatę i rozliczenie zaliczki oraz przygotowuje dane do analiz finansowych związanych z realizacją projektów w jednostce.
 • Prowadzi sprawy dotyczące rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zaliczek stałych i okresowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i zarządzanie, matematyka finansowa, matematyka stosowana lub podyplomowe w ww. zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej),
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi systemu biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office (Excel, Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.
 • Praktyczna znajomość: zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) oraz obsługi programów: „NBP”, „TREZOR”, „Płatnik”, PFRON, „BGK”.
APLIKUJ TERAZ

Menu