Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 129701

Warunki pracy


 • Charakter pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: obsługa sekretariatu, reprezentacja urzędu, możliwość wyjazdów służbowych (szkolenia), wystąpienia publiczne.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na V piętrze budynku, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.
 • Bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnością, w budynku znajduje się winda i podjazd.

Zakres zadań

 • obsługa sekretariatu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych,
 • przyjmowanie korespondencji, elektroniczna rejestracja, rozdzielanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz rejestracja i przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej w celu właściwego obiegu dokumentacji w urzędzie,
 • telefoniczne i osobiste udzielanie rzetelnych informacji klientom urzędu, przekierowywanie do odpowiednich wydziałów,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji w urzędzie,
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB,
 • redagowanie oraz sporzadzanie projektów pism i innych dokumentów na potrzeby dyrektora jednostki oraz jego zastępcy,
 • monitorowanie stanu zaopatrzenia urzędu w materiały biurowe,
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • współudział w przeprowadzaniu okresowych inwentaryzacji,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w administracji biurowej
 • Znajomość przepisów ustaw: ustawa o służbie cywilnej, Kodeks pracy wraz z aktami wykonaczymi, Kodeks postępowania admiistracyjnego, Prawo budowlane, Rozporządzenie Rady Ministrów w spr. organizacji przyjmowania skarg i wniosków
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi oraz samodzielnego sporządzania i redagowania pism
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu e-dok
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność koncentracji, opanowanie i podzielność uwagi
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ