Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli II

Specjalista /Starszy Specjalista
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli II w Bydgoszczy
w Departamencie Kontroli

 

Numer ogłoszenia: DK/23/194

Miejsce pracy: Bydgoszcz

2 etaty/ umowa o pracę

 

 

Termin składania ofert: 04.12.2023 r.

Szczegóły oferty

 
GŁÓWNE ZADANIA:
 • uczestniczenie w przeprowadzeniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie projektu programu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, w tym:
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli lub czynnościami sprawdzającymi w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie zebranych dowodów;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających;
 • udział w opracowywaniu dokumentów na potrzeby rozpatrzenia odwołania od wyników kontroli i czynności sprawdzających;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.
WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: preferowane wyższe medyczne - lekarz/lekarz dentysta, zdrowie publiczne, farmaceutyczne lub prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
  • na stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi;
 • znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności Działu IIIA ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.).​

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • zdolność przyswajania nowych informacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.
ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ