Praca: Specjalista ds. instalacji sanitarnych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Co nas wyróżnia?

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Specjalista ds. instalacji sanitarnych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: SIS/TUI/2021
Zadania:
 • Sprawowania nadzoru nad utrzymaniem ciągłości pracy i sprawności instalacji i urządzeń:
  - centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz pary,
  - wodno-kanalizacyjnych obejmujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, własne ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, podczyszczalnie ścieków,
  - gazów medycznych obejmującą sprężarkownie, tlenownie, oraz stacje próżni.
 • Bieżące monitorowanie wpływających zgłoszeń o awariach, nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i instalacji branży energetyczno-cieplnej, gazu ziemnego, gazów medycznych oraz wodno-kanalizacyjnej, kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i przywrócenia urządzeń i instalacji do stanu pełnej sprawności.
 • Kontrola terminowości przeprowadzenia i uczestnictwo w odbiorach urządzeń i instalacji wykonywanych przez UDT.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy zespołów pracowników związanych z branżą energetyczno-ciepłowniczą, wodno- kanalizacyjną i gazów medycznych. Sporządzanie okresowych raportów i planów prac, kontrola wykonania czynności.
 • Przygotowywanie wniosków i opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań przetargowych dotyczących przeglądów, napraw, remontów nadzorowanych urządzeń i instalacji.
Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie minimum średnie, pożądane wyższe techniczne w specjalności inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, energetyka, budownictwo lub pokrewne.
 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru grupy 2 pkt. 1,2,3,4,6,7,8,9,10 oraz świadectwo kwalifikacyjne grupy 3 pkt. 5,6,7,8,10 – w przypadku braku możliwość uzyskania na koszt szpitala.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz zarządzania budynkiem i infrastrukturą zewnętrzną.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie nadzorowanych branż.
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
 • Umiejętność pracy i komunikacji w zespole.
 • Dobra znajomość pakietu MS-Office.
Wymagania pożądane:
 • Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę.
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ