Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 85585

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administruje budynkami i pomieszczeniami Urzędu,
 • realizuje budżet Urzędu w zakresie dochodów oraz wydatków ewidencjonowanych i realizowanych przez komórkę, w tym dokonywanie zamówień publicznych,
 • opracowuje projekt budżetu Urzędu w zakresie dochodów oraz wydatków ewidencjonowanych i realizowanych przez komórkę, w tym inwestycji i remontów, przyjmuje zgłoszenia napraw i konserwacji sprzętu biurowego w Urzędzie,
 • przyjmuje zgłoszenia napraw i konserwacji sprzętu biurowego w Urzędzie,
 • prowadzi sprawy wynikające z ochrony przeciwpożarowej na poziomie Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie związanym z remontami budynków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie organizacji i działania komisji przetargowych,
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
APLIKUJ TERAZ

Menu