Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 98546

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w zespole wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów w realizacji powierzonych zadań.
2. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, w sytuacjach kryzysowych możliwa praca poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy i święta.


3. Praca pod presją czasu wymagająca bardzo dobrej organizacji na stanowisku pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1. Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie.


2. Czynniki utrudniające pracę: nierównomierne natężenie obowiązków służbowych.


3. Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka,


4. Budynek nie jest dostosowany do pracy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne tj. brak podjazdu, brak windy, małe toalety, praca w biurze znajdującym się na piętrze.

Zakres zadań

 • Wprowadza i wstępnie dekretuje faktury zakupu do systemu Finansowo-Księgowego
 • Wykonuje prace związane z obiegiem dokumentów księgowych
 • Pomaga w rozliczaniu kont księgowych
 • Obsługuje wystawianie rachunków, not księgowych
 • Archiwizuje dokumenty księgowe
 • Bierze udział w procesie rozliczania inwentaryzacji
 • Rozlicza delegacje służbowe
 • Obsługuje kasę
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie minimum średnie ekonomiczne, administracja lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ordynacji podatkowej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • spełnienie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków
 • Odpowiedzialność i skrupulatność
 • Przestrzeganie wyznaczonych terminów
 • Zdolność logicznego i analogicznego myślenia
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi finansowo-księgowej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność,
 • Łatwość przyswajania wiedzy
 • Umiejętność argumentowania
 • Samodzielność
 • Umiejętność wykorzystania w pracy prowadzonych skorowidzów, rejestrów,
 • Umiejętność organizowania stanowiska i czasu pracy
 • Prawo jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ

Menu