Referent / Specjalista w Dziale Nauki i Projektów CM

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Referent / Specjalista w Dziale Nauki i Projektów CM

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na zastępstwo

na stanowisko

Referenta / Specjalisty

w

Dziale Nauki i Projektów CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Opis stanowiska:

 • obsługa administracyjno-finansowa mobilności pracowników i studentów w ramach programów międzynarodowych,
 • obsługa administracyjno-finansowa projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • współpraca ze studentami oraz pracownikami CM UMK w ramach obsługiwanych projektów,
 • sporządzanie rejestrów i ewidencji w zakresie przydzielonych zadań,
 • prowadzenie polityki informacyjno – promocyjnej Działu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone studia ekonomiczne, administracyjne, lub pokrewne),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym MS Office,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, samodzielność, otwartość na współpracę.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo) w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w młodym, prężnym zespole.


Pisemne oferty na stanowisko „Referenta / Specjalisty w Dziale Nauki i Projektów CM ” należy przesyłać w terminie do 30.04.2022 r.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 ¹ Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu:

a) umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

b) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania,

4) przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl.

 

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko Referenta / Specjalisty w Dziale Nauki i Projektów CM - umowa na zastępstwo.

 

_____________________
(data i podpis)

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ