Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126564

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy- komputer, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez PINB
 • współpraca z organami administracji architektoniczno- budowlanej
 • sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących stosowania przepisów prawa w zakresie orzecznictwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi oraz Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w pracy w organach administracji
APLIKUJ TERAZ