Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 126254

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne.  Praca wymagająca sprawności fizycznej. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym. Praca na wysokości do 3 metrów. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Zakres zadań

 • Monitoruje stan techniczny urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez delegaturę;
 • Koordynuje działania związane z serwisowaniem oraz naprawą urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez delegaturę;
 • Współpracuje z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w przygotowaniu materiałów niezbędnych do wydawania przez Głównego Inspektora zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty stacjonarnych urządzeń;
 • Prowadzi ewidencję urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia będących na wyposażeniu delegatury;
 • Zarządza infrastrukturą Delegatury z poziomu Systemu Centralnego;
 • Obsługuje wnioski z prośbami o instalację fotoradarów z poziomu Systemu Centralnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość przepisów wraz z aktami wykonawczymi: ustawa o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie drogowym;
 • Prawo jazdy kategorii „B” - minimum 2 lata;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje: umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia energetyczne G1E.
APLIKUJ TERAZ