Praca: Młodszy Grafik Komputerowy/Junior Web Designer


Chcemy zachowywać świeżość projektów graficznych i odkrywać nowe techniki pracy. Twoja pomysłowość, doświadczenie i opanowany warsztat pracy pomogą nam zrealizować te cele. Twoimi zadaniami będą warstwy graficzne dla koncepcji opracowanych przez projektantów UX, rozbudowane kampanie reklamowe oraz samodzielnie wykonywane zadania graficzne. Oczekujemy zarówno dokładności, jak i kreatywności. Zapewniamy bardzo miłą atmosferę i dobrze poukładany plan pracy. Szybko zaskoczy Cię również fakt, że nie skupiamy się tylko na jednym segmencie rynku – projekty, które wykonujemy są ciekawe i różnorodne.

Młodszy Grafik Komputerowy/Junior Web Designer
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Czym będziesz się zajmować:
 • projektowaniem graficznym interfejsów sklepów internetowych i aplikacji B2B
 • współpracą z projektantami UX
 • tworzeniem materiałów do reklam internetowych
 • sporadycznie niedużymi pracami poligraficznymi
Chętnie spotkamy się z Tobą, jeśli:
 • posiadasz doświadczenie w pracy na stanowisku grafika komputerowego
 • możesz pochwalić się portfolio z jasno określonym zakresem prac
 • znasz i stosujesz w swojej pracy zasady kompozycji, doboru typografii i kolorystyki
 • swobodnie posługujesz się Adobe Photoshop/Affinity Designer, Adobe Illustrator
 • cechuje Cię kreatywność oraz dokładność
 • posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej umożliwiającym zrozumienie w słuchaniu i czytaniu
Dodatkowymi atutami będą:
 • umiejętność pracy z Figma i Adobe XD
 • doświadczenie w pracy w zespole tworzącym rozwiązania e-commerce
 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji mobilnych
 • wiedza z zakresu projektowania zorientowanego na użytkownika
 • praktyczna znajomość HTML i CSS
Dlaczego warto do nas dołączyć:
 • oferujemy stabilną pracę w nieustannie rozwijającej się polskiej firmie
 • będziesz brał udział w projektach wyznaczających nowe trendy e-commerce
 • spotkasz pozytywną atmosferę w wyjątkowym zespole, na który możesz liczyć
 • oferujemy okazję do zdobywania nowych kompetencji
 • spotkasz się z poszanowaniem czasu prywatnego i potrzeb rodzinnych
 • czeka na Ciebie dobrze przygotowany plan wdrożenia w nowe obowiązki pracy
 • oferujemy jasno określoną ścieżkę rozwoju i kariery

 

Wysyłając do nas CV w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie potwierdzasz, iż zapoznałaś/zapoznałeś się z poniższą Informacją Administratora danych.

Jeżeli chcesz, abyśmy uwzględniali Twoje CV i/lub list motywacyjny również w przyszłych procesach rekrutacyjnych konieczne jest wyrażenie odrębnej zgody poprzez umieszczenie jej w CV:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym na cele przyszłych rekrutacji.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest OPONEO.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, tel: 52 341 88 00 (dalej: Administrator).
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody również dla celów przyszłych rekrutacji.
3. Udostępnione przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia. Ponadto, posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Państwa dane, w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail: iod@oponeo.pl.
9. W przypadku gdy, uzna Pani/Pan, iż dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
APLIKUJ TERAZ