UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zatrudni na stanowisku inżynieryjno-technicznym
 
Koordynatora badania klinicznego
 
(Specjalista/ka ds. koordynowania badaniem klinicznym pn. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa somatycznej terapii komórkowej w leczeniu nietrzymania moczu u pacjentów poddanych prostatektomii radykalnej” (SUICell))
 
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • stała współpraca z Głównym Badaczem i oraz Członkami Komitetu Zarządzania Merytorycznego,
 • wsparcie organizacyjne pozostałych członków Zespołu Badawczego,
 • stała współpraca z pracownikami Sekcji ds. Projektów Klinicznych CM UMK,
 • koordynowanie badaniem klinicznym, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji na potrzeby badania klinicznego,
  • prowadzenie i bieżące utrzymanie dokumentacji badawczej,
  • ocena zgodności prowadzonych działań z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP),
  • kontrola zgodności prowadzonych działań z protokołem,
  • współpraca z monitorem badania (organizacja wizyt monitorujących),
  • wprowadzanie danych do elektronicznych Kart Obserwacji Klinicznej (eCRF),
  • wprowadzanie danych do systemu HERA,
  • przygotowanie / kontrola obiegu dokumentacji badania
  • kontrola przestrzegania Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP),
  • przygotowanie i przesyłanie do kierownika administracyjnego okresowych raportów dot. realizacji badania,
  • zbieranie i podsumowania wyników badań,
  • wyznaczanie terminów wizyt pacjentów programowych,
  • kontrola dystrybucji produktu ATIMP do ośrodków,
  • bieżąca kontrola korespondencji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne (biotechnologia medyczna, farmacja, inżynieria biomedyczna, analityka medyczna, pielęgniarstwo),
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych lub min. 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań klinicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie,
 • obsługa pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • sumienność, skrupulatność i obowiązkowość w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni w projekcie finansowanym przez Agencję Badań Medycznych,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • rozwój zawodowy poprzez zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w ośrodku o statusie Uniwersytetu Badawczego,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych, m.in.:
  • dofinansowania biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe,
  • dofinansowania do karty Multisport,
  • dofinansowania opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub innych placówek wychowania przedszkolnego,
  • dofinansowania wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • preferencyjnych pożyczek.
APLIKUJ TERAZ