Praca: Kierownik działu technicznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Kierownik działu technicznego
Miejsce pracy: Toruń
Numer: StPr/21/1325
OBOWIĄZKI:
- administrowanie majątkiem nieruchomym Muzeum;- odpowiedzialność za bieżący stan infrastruktury instytucji (budynki, instalacje i sprzęt, telefony, systemy p.poż. i alarmowe); - organizowanie bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń, usuwania awarii i usterek;- prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla wszystkich obiektów Muzeum;- planowanie i przygotowywanie w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań w zakresie inwestycji, remontów, utrzymania technicznego oraz kontroli okresowych nieruchomości i infrastruktury technicznej będących w zasobie Muzeum;- planowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;- opracowywanie projektów umów, specyfikacji warunków zamówienia; wniosków i innej dokumentacji związanej z zakupami, robotami i inwestycjami;-zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz jej funkcjonowania, serwisu i odpowiednich usług; - organizowanie i realizacja obsługi technicznej wystaw i imprez muzealnych; - kierowanie pracą pracowni renowacji drewna i montażu wystaw, brygady rzemieślników Muzeum, nadzór nad pracą brygad spoza Muzeum wykonujących prace zlecone przez Muzeum; - prowadzenie obowiązującej dokumentacji technicznej środków trwałych i wyposażenia; - organizacja zaopatrzenia Muzeum w materiały budowlane, sprzęt techniczny, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.; - odpowiedzialność za działania finansowane ze środków publicznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

obsługa komputera MS Office ( w tym Excel), doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku preferowane doświadczenie w działach inwestycji, odpowiedzialności za infrastrukturę, znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego i procedur administracyjnych;znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych, doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych; umiejętność obsługi pakietu Office (w tym Excel), pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; obowiązkowość, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy:

Toruń


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

5 300 - 5 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia