Instruktor / Technik symulacji medycznej (na stanowisku inżynieryjno – technicznym)

 1. Praca Toruń
 2. Oferty pracy
 3. Instruktor / Technik symulacji medycznej (na stanowisku inżynieryjno – technicznym)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na 1/2 etatu

instruktora / technika symulacji medycznej
(na stanowisku inżynieryjno – technicznym)

w

Centrum Symulacji Medycznych CM UMK

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych, przygotowanie sprzętu przed zajęciami,
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc
  w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (zgodnie z charakterystyką stanu klinicznego dobór symulatora i akcesoriów do pozoracji stanu),
 • kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz symulatorów w trakcie zajęć symulacyjnych,
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu,
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu, dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe medyczne na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne lub wykształcenie wyższe informatyczne/ techniczne,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz mediów społecznościowych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność nawiązywania i budowania dobrych relacji,
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w jednostce ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych,
 • doświadczenie w pracy z systemem nagrywania audio-wideo, umiejętność obsługi oprogramowania
  do przetwarzania sygnałów audio i wideo, rozumienie analogowych i cyfrowych urządzeń audio-wizualnych,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych, m.in.:
  • dofinansowania biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe,
  • dofinansowania do karty Multisport,
  • dofinansowania opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub innych placówek wychowania przedszkolnego,
  • dofinansowania wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • preferencyjnych pożyczek.
APLIKUJ TERAZ