Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 121148

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej. Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku, w którym znajduje się winda osobowa, toalety oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacji, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • odbiera oraz rozdziela korespondencję wpływającą do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • rejestruje i publikuje akty wewnętrzne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
 • udostępnia zarządzenia i decyzje MSWiA, KGP i KWP oraz regulaminy i instrukcje wpływające do wydziału, a także przepisy zamieszczone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim zgodnie z wytycznymi kierownictwa KWP w Bydgoszczy
 • przygotowuje projekty decyzji i zarządzeń Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • archiwizuje sprawy ostatecznie załatwione realizowane przez funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ