Komenda Miejska Policji w Toruniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 120897

Warunki pracy

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z użyciem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze, budynek z windą.

Zakres zadań

 • obsługuje Oddział Kancelarii Tajnej oraz zapewnia właściwy obieg dokumentów i materiałów niejawnych
 • bieżąco i systematycznie wprowadza zarejestrowane dokumenty i materiały niejawne do aplikacji WOIN/KT
 • corocznie rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych
 • przeprowadza okresową kontrolę stanu dokumentów i materiałów niejawnych w oparciu o sporządzone wykazy z aplikacji WOIN/KT
 • realizuje zadania przydzielone prze Kierownika Kancelarii Tajnej KMP lub Pełnomocnika ds.OIN KMP w Toruniu
 • archiwizuje dokumenty znajdujące się w Kancelarii Tajnej
 • przechowuje dokumenty i materiały niejawne posiadające różne klauzule tajności w sposób określony przepisami
 • zapewnia należytą ochronę dokumentów niejawnych i materiałów niejawnych znajdujących się w Kancelarii Tajnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca kancelaryjno - biurowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
 • szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ