Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Aleksandrów Kujawski
Ogłoszenie o naborze Nr 98663

Warunki pracy

stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor, drukarkę i telefon,


praca biurowa przy komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin,


praca w systemie jednozmianowym,


kierowanie pojazdmi służbowymi,


oświetlenie miejsca pracy : naturalne, sztuczne,


na tym stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy

Zakres zadań

 • realizacja całości zagadnień w zakresie gospodarki transportowej w KPP w Aleksandrowie Kujawskim,
 • realizacja zagadnień dotyczących eksploatacji i administrowania obiektami KPP,
 • realizacja całości zagadnień związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,
 • realizuje zagadnienia i prowadzi dokumentację mobilizacyjno-obronną w zakresie zabezpieczenia logistycznego dot. transportu,
 • prowadzi pełną dokumentację w zakresie eksploatacji sprzętu transportowego KPP ,
 • realizuje zagadnienia związane z problematyką konserwacji i systematycznych przeglądów obiektów oraz urządzeń KPP w Aleksandrowie Kujawskim, prowadzi książkę obiektów budowlanych KPP /KP,
 • prowadzi ewidencję wydawanych uprawnień funkcjonariuszom do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi Policji,
 • planuje, zleca i rozlicza dezynfekcję, dezynsekcje i deratyzację w obiektach KPP,
 • przygotowuje miesięczne zestawienie dot. kosztów utrzymania obiektów KPP oraz analizę dot. zagadnień transportowych,
 • prowadzi dokumentację w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska w tym opracowuje dane dot. emisji zanieczyszczeń do środowiska z KPP,
 • realizuje zagadnienia związane z gospodarką mandatową określone decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Menu