Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 3933)

  1. Praca Toruń
  2. Oferty pracy
  3. Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 3933)
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w wydziale polityki społecznej (nr 3933)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/3933
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- kontrola jakości działania ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, zasadności przyznania świadczeń klientom pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych, jakości usług i form przyznawanej pomocy, a także kwalifikacji kadr oraz wykorzystania przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych- rozpatrywanie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących działalności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie- udzielanie nadzorowanym przez Wojewodę jednostkom pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich statutowej działalności- ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami ustawyo służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: obsługa komputera MS OFFICE


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n ewykształcenie: ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach:- prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej- czteroletni staż pracy w pomocy społecznej, na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej pozostałe wymagania niezbędne:- 4 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej- znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej- znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej- znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego- znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office- umiejętność stosowania prawa w praktyce- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów- efektywna komunikacja- współdziałanie w grupie- myślenie analityczned o d a t k o w e- znajomość przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego- znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych- znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego- asertywność, odporność na stres

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyMenu