Praca: Inspektor wojewódzki w biurze finansowo-inwestycyjnym(nr 1430)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Inspektor wojewódzki w biurze finansowo-inwestycyjnym(nr 1430)
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Numer: StPr/21/1430
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w celu właściwego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych, niezbędnychdo realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,w tym obejmujące dostawy sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz oprogramowań,- współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu w zakresie przygotowywanychprzez te komórki zamówieniami oraz analiza przedkładanych dokumentów i prowadzenie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, - weryfikowanie bądź sporządzanie umów zawieranych w zakresie udzielonych zamówień i prowadzenie uzgodnień zapisów z komórkami merytorycznymi, wykonawcami oraz zasięganie opinii radców prawnych,- przygotowywanie i udział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadań wszczynanych przez Biuro Finansowo-Inwestycyjne,- prowadzenie spraw związanych z gospodarką telefonami komórkowymi w Urzędzieoraz współpraca z operatorem sieci komórkowej w zakresie ustaleń wynikających z podpisanych umów,- uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez innych pracowników Oddziału Zamówień Publicznych i Inwestycji,- uczestniczenie w sporządzeniu rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przez K-P UW.Warunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemyz samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy schodołazu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Obsługa komputera (znajomość programu MS-Office)


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:n i e z b ę d n eWykształcenie: wyższePozostałe wymagania niezbędne:- 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub finansów publicznych, - znajomość ustawy: Prawo zamówień publicznych,- znajomość ustawy: Kodeks cywilny,- znajomość przepisów: Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej,- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,- umiejętność stosowania prawa w praktyce,- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów,- myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres. d o d a t k o w eWykształcenie: podyplomowe z zakresu zamówień publicznychPozostałe wymagania dodatkowe:- 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,- znajomość ustawy: O ochronie danych osobowych,- myślenie kreatywne, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie.

Miejsce pracy:

Bydgoszcz


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy