Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chełmno
Ogłoszenie o naborze Nr 113794

Warunki pracy

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30, w sytuacjach kryzysowych możliwa praca poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne i w święta. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontakt ze zwierzętami. Praca w biurze przy komputerze. Budynek jednopiętrowy, brak windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontrola podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań
 • prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • prowadzenie postępowania administracyjnego zwiazanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie obowiazującej dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowania mandatowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych zwiazanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej - dotyczy mężczyzn
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ