Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Golub-Dobrzyń
Ogłoszenie o naborze Nr 100195

Warunki pracy

Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin, kontrole w terenie, dojazd na kontrole oraz szkolenia samochodem służbowym, możliwe nietypowe godziny pracy w tym dyżury także w porze nocnej.W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontroluje podmioty zajmujące się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne w stosunku do nadzorowanych podmiotów, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych
 • prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość oraz obsługuje związane z tym systemy informatyczne
 • pobiera próbki do celów urzędowo przewidzianych badań
 • prowadzi badania monitoringowe w zakresie wykrywania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i skażeń promieniotwórczych
 • kontroluje gospodarstwa wprowadzające na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Menu