Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 84724

Warunki pracy


 • siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku,

 • pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy,

 • Praca w zespole.

 • Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych.

Zakres zadań

 • w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt - organizuje i koordynuje zadaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie pozyskiwania i obrotu materiałem biologicznym
 • Kontroluje powiatowych lekarzy weterynarii z realizacji zadań dotyczących materiału biologicznego, zakładów drobiu i podmiotów sektora akwakultury
 • Prowadzi inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności - prowadzi sprawy dotyczące nadzoru nad sanitarnymi i weterynaryjnymi warunkami produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Analizuje badania laboratoryjne, ilości tych badań, kontroluje i nadzoruje postępowania powiatowych lekarzy weterynarii wobec wyników naruszających obowiązujące wymagania
 • Prowadzi inne czynności związane z nadzorem produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Menu