Praca: Elektromonter Sieci

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter Sieci

Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu


Miejsce pracy: praca na obszarze działania Oddziału


Miejsce stawiania się do pracy: Wąbrzeźno    Nr ref.: LP35/XII/2020    Oferta ważna do: 14.03.2021

Jeśli masz:  
 • Wykształcenie zawodowe – kierunek elektryczny. 
 • Doświadczenie zawodowe przy bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej nN, SN i WN.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” powyżej 1kV.
 • Znajomość budowy sieci nN, SN i WN, stacji GPZ 110/15kV oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Prawo jazdy kat. B.
a ponadto:  
 • Jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych.
 • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, w terenie i na wysokości powyżej 3m.
 • Potrafisz efektywnie organizować pracę własną, posiadasz umiejętność pracy zespołowej, w tym komunikatywność z osobami w różnym wieku.
 • Posiadasz wysoką kulturę osobistą.
 • Jesteś otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień elektroenergetycznych.
Mile nas zaskoczysz jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie średnie techniczne – kierunek elektryczny.
 • Uprawnienia do prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.
 • Prawa Jazdy kat. C, C+E.
 • Uprawnienia na obsługę HDS, podnośników koszowych, koparek.
 • Uprawnienia na obsługę pił spalinowych.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Realizacja prac na sieci WN, SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych.
 • Realizacja prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na sieci WN i stacjach WN/SN oraz SN/SN zgodnie ze zleconym zakresem.
 • Bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i Nn oraz stacjach GPZ 110/15 kV.
 • Realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej.
 • Realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego.                                                                 
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Dbanie o kompletność i sprawność powierzonego do użytkowania sprzętu i urządzeń do prac, w tym monitorowanie  terminów badań technicznych.
 • Identyfikowanie nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami Pracodawcy oraz doskonalenie umiejętności pracy.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP35/XII/2020 do Działu Usług Sieciowych w Wąbrzeźnie”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
APLIKUJ TERAZ